Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Uw rechten

JobHealth verzamelt persoonlijke gegevens over u en verspreidt die uitsluitend met de bedoeling u de kans te bieden in contact te treden met werkgevers en eventueel met andere kandidaten. Hieronder vindt u meer informatie over de manier waarop deze gegevens verzameld en verspreid worden en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot uw persoonsgebonden gegevens.

 

Verzameling en bewaring van de informatie

Wij verzamelen de persoonsgebonden en demografische gegevens die u ons verstrekt. Wij verzamelen ook informatie over uw gebruik van ons portaal en de zones die u bezoekt. De verbindingsgegevens die daaruit resulteren, bevatten informatie die vereist is voor de analyse van het gebruik van de middelen, de oplossing van problemen en de verbetering van de diensten. Wij gebruiken ook cookies en web beacons.
 

Gebruik van deze informatie

De informatie die u publiceert in de openbare zones van de site of in de raadpleegbare database kunnen gebruikt en opgeslagen worden door derden over de hele wereld. Wij stellen alles in het werk om een betrouwbare en beveiligde omgeving ter beschikking te stellen door te proberen de toegang tot onze database uitsluitend te beperken tot de rechtmatige gebruikers, maar wij kunnen niet verzekeren dat onbevoegden geen toegang zullen hebben tot onze database. Wij hebben ook geen controle op de manier waarop de bevoegde gebruikers de vanaf onze database gedownloade informatie opslaan en doorsturen. Wij raden u dan ook aan om geen gevoelige informatie te publiceren op de site.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om met u contact op te nemen met betrekking tot de update van de site, om enquêtes uit te voeren of informatieve boodschappen over te brengen die verband houden met onze diensten.

 

Mededeling van informatie aan derden

Uw gegevens kunnen eventueel meegedeeld worden aan derden die ons helpen om u onze eigen producten en diensten aan te bieden. Deze derden mogen deze informatie niet gebruiken om andere redenen dan om ons te helpen bij de aanbieding van deze producten en diensten.

Als u ons daartoe de toelating geeft, kunnen wij uw gegevens gebruiken om met u contact op te nemen over andere producten en diensten die onze partners aanbieden.

Wij delen de gegevens ook mee als de wet dit vereist.

 

Uw keuzes met betrekking tot uw gegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment raadplegen, corrigeren of schrappen. Hiervoor meldt u zich gewoon aan op uw account, gaat u naar uw profiel en voert u de vereiste wijzigingen door. Sommige verbindingsgegevens en sommige demografische en statistische gegevens die betrekking hebben op u kunnen echter anoniem bewaard worden, evenals een archiveerkopie van uw gegevens.

 

U kunt ook de parametrisering van uw webbrowser wijzigen om cookies te weigeren. Dit kan een invloed hebben op uw gebruik van de site.
 

Belangrijke informatie

Ons portaal is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar.

 

Hoe contact opnemen met ons?

U kunt contact met ons opnemen als u vragen hebt over het gebruik van uw gegevens:
 

JobHealth
Varenslaan 6 -  B-1950 Kraainem - België
Tel.: 00 32 2 785 07 20 - Mail : info@jobhealth.be