Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle
www.sintmaria.be

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw te Halle wenst volgende vacatures bekend te maken:

  • twee vacatures voor voltijds artsen specialisten in de gastro-enterologie
  • een voltijds arts specialist in de geriatrie of algemeen internist
  • een voltijds arts specialist in de gynaecologie - verloskunde
  • een voltijds arts specialist in de oftalmologie
  • een voltijds arts specialist in de pneumologie

Details van de vacatures op: http://www.sintmaria.be/nl/vacatures artsen

Kandidaturen met CV worden gericht aan:

  • Prof. Dr. P. BROOS | Voorzitter Raad van Bestuur,
  • Dhr. A. KERKHOFS | Algemeen Directeur,
  • Dr. E. HAEST | Medisch Directeur,
  • Dr. J. GEENS | Voorzitter Medische Raad

Bij voorkeur via e-mail: directiesecretariaat@sintmaria.be

Per briefwisseling: Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw | Beheer en Directie| Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle | België

Door verzending van uw kandidatuur verklaart u zich expliciet akkoord met de verwerking van uw gegevens voor bedoelde doeleinden door het AZ Sint-Maria vzw.