AZ Klina in Brasschaat is het acuut referentie- en revalidatieziekenhuis voor patiënten en verwijzers uit de regio Noord-Antwerpen. Het ziekenhuis bestaat uit 3 campussen (campus Klina, campus De Mick en campus Coda) en telt 581 bedden. Meer dan 1700 gespecialiseerde artsen, medewerkers en vrijwilligers gaan elke dag samen voor elke patiënt ‘Voluit voor zorg’.

AZ Klina is een innovatieve en lerende organisatie die kwalitatief hoogstaande zorg biedt en die continu wil verbeteren. Wij bieden patiënten een state-of-the-art infrastructuur, de nieuwste technologie en een brede waaier aan medische disciplines.

AZ Klina volgt een uitgebreide patiëntenpopulatie met Multiple Sclerose op 
en wenst haar kader uit te breiden met een

Neuroloog m/v

Profiel

  • een voltijds neuroloog
  • een algemeen neuroloog met goede kennis van de neurofysiologie
  • expertise binnen het domein van de neuro-inflammatoire aandoeningen, met name Multiple Sclerose, strekt tot aanbeveling

De kandidatuur met begeleidingsbrief moet vóór 31 oktober 2020 aangetekend gestuurd worden naar Ludo Van Kets, Voorzitter Raad van Bestuur, AZ Klina vzw, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat.

Deze moet vergezeld zijn van:

  • een omstandig CV met referenties en aanbevelingen
  • een afschrift van het diploma van arts
  • een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag

Voor bijkomende inlichtingen:

Dr. Niels Fockaert, Arts-diensthoofd Neurologie
T + 32 3 298 10 85 – niels.fockaert@klina.be

Dr. Christine Cuyt, Hoofdarts
T + 32 3 650 50 10 - christine.cuyt@klina.be

Dr. Joost Baert, Algemeen Directeur
T + 32 3 650 50 10 - joost.baert@klina.be