AZ Klina in Brasschaat is het acuut referentie- en revalidatieziekenhuis voor patiënten en verwijzers uit de regio Noord-Antwerpen. Het ziekenhuis bestaat uit 3 campussen (campus Klina, campus De Mick en campus Coda) en telt 581 bedden. Meer dan 1700 gespecialiseerde artsen, medewerkers en vrijwilligers gaan elke dag samen voor elke patiënt ‘Voluit voor zorg’.

AZ Klina is een innovatieve en lerende organisatie die kwalitatief hoogstaande zorg biedt en die continu wil verbeteren. Wij bieden patiënten een state-of-the-art infrastructuur, de nieuwste technologie en een brede waaier aan medische disciplines.

De dienst Vaat- en thoraxheelkunde heeft een vacature voor een voltijds specialist

Vaat- en thoraxheelkunde

Profiel

  • Hij/zij heeft goede kennis van en bekwaamheid in:
  • alle diagnostische en therapeutische aspecten binnen de vaatchirurgie (duplexonderzoeken, endovasculaire, operatieve en hybride procedures);
  • alle therapeutische aspecten van de longchirurgie, zowel open als gesloten, en is bereid deze toe te passen in nauw overleg met de dienst longziekten en oncologie.
  • Bereidheid tot samenwerking met de Vaat- en thoraxheelkundige diensten binnen het Helix-netwerk en kennis van specifieke nieuwe technieken in de fistelchirurgie en endovasculaire heelkunde strekken tot aanbeveling.

De kandidatuur met begeleidingsbrief moet vóór 31 december 2020 aangetekend gestuurd worden naar Ludo Van Kets, Voorzitter Raad van Bestuur, AZ Klina vzw, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat. Deze moet vergezeld zijn van:

  • een omstandig CV met referenties en aanbevelingen
  • een afschrift van het diploma van arts
  • een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag

Voor bijkomende inlichtingen

Dr. Pauwel Bernaerts, Arts-diensthoofd Vaat- en thoraxheelkunde
T + 32 3 650 52 08 - pauwel.bernaerts@klina.be

Dr. Christine Cuyt, Hoofdarts
T + 32 3 650 50 10 - christine.cuyt@klina.be

Dr. Joost Baert, Algemeen Directeur
T + 32 3 650 50 10 - joost.baert@klina.be