Topreferent zijn in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek, dat zijn de 3 hoofdopdrachten van UZ Leuven. In België en Europa spelen we een toonaangevende rol die we willen behouden en verder uitbouwen. Daartoe bundelen bijna 10.000 gedreven medewerkers elke dag hun expertise. UZ Leuven behaalde als eerste Belgische ziekenhuis het internationale JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Momenteel hebben we een interessante opportuniteit voor

Stafleden radiologie

voor verschillende subdisciplines:
Thoracale radiologie – Abdominale radiologie – Uroradiologie – Musculoskeletale radiologie – Hoofd & Hals radiologie – Mammografie - Vasculaire interventionele radiologie

 

Situering:

De afdeling radiologie maakt deel uit van UZ Leuven, dat zich profileert als een Europees centrum voor topgeneeskunde, ontwikkelingsgeneeskunde en klinisch onderzoek. De dienst radiologie heeft een hoge activiteit in alle klinische domeinen en beschikt over een infrastructuur met geavanceerde toestellen. Om haar opdracht als derdelijns-/expertise-/universitair centrum maximaal waar te maken en in het kader van regionale en supraregionale netwerking zijn er verscheidene vacatures voor stafleden radiologie. Hierbij is er verantwoordelijkheid tot het verzekeren van continuïteit van dagelijkse klinische radiologische dienstverlening in betrokken subdisciplines. Daarnaast heeft de afdeling radiologie een onderzoeksprogramma met projecten in diverse domeinen en in samenwerking met meerdere diensten. De dienst radiologie werkt nauw samen met het Medical Imaging and Research Center (MIRC).

Uw functie:

 • U verzorgt - in samenspraak met de collega’s in de subdiscipline - de dagelijkse klinische activiteit en u overlegt met de verwijzende artsen bij de aanvraag en selectie van onderzoeken en bij de bespreking ervan tijdens regelmatige multidisciplinaire overlegmomenten. Beeldgeleide puncties behoren tot de activiteit.
 • U bent beschikbaar voor radiologisch consult en second opinion en bent aanwezig tijdens multidisciplinaire overlegmomenten.
 • U staat mee in voor de theoretische en praktische opleiding van de assistenten radiologie, stagiairs en studenten-artsen in opleiding en van binnen- en buitenlandse fellows, alsook voor hun opvolging en evaluaties.
 • U krijgt de kans op termijn een eigen onderzoeksproject te ontwikkelen en publiceert op een internationaal niveau.

Wat wij vragen:

 • U bent erkend in België als arts-specialist in de radiologie. Bijzondere ervaring in één van de vermelde subdisciplines of (internationale) onderzoekservaring binnen het domein is een pluspunt.
 • U bent collegiaal en bereid om constructief samen te werken met de directe collega’s radiologie, alsook met de collega’s van verwijzende diensten om in een positieve geest hoogstaande radiologische diagnostiek en onderzoek aan te bieden.
 • Indien u over een diploma beschikt van doctor in de medische of biomedische wetenschappen kan u een aanstelling krijgen als deeltijds docent aan de KU Leuven toegevoegd aan de klinische positie. Er wordt dan van u verwacht dat u bereid bent om lesopdrachten op te nemen en dat u participeert in wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.
 • Een doctoraat strekt tot aanbeveling en kandidaten die hier niet over beschikken krijgen de kans de doctoraatsopleiding te volgen aan de KU Leuven.
 • Het verwerven van buitenlandse klinische en/of onderzoekservaring in uw domein betekent een grote meerwaarde.
 • U participeert aan de organisatie en de uitbouw van het onderzoek en het onderwijs in de radiologie. U neemt (actief) deel aan internationale congressen in uw domein van de radiologie en bent bereid om u op termijn te profileren in nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen.
 • U bent bereid om op termijn functies op te nemen in interne en externe beleidsorganen.
 • Voor patiëntencontacten en de contacten met de clinici moet u beschikken over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands of bereid zijn dit aan te leren.

Wat wij u bieden:

 • Er wacht u een uitdagende functie met veel diversiteit en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak in een boeiend en variërend klinisch en academisch klimaat.
 • U werkt samen met collega-radiologen die beschikken over zeer gespecialiseerde vakkennis.
 • U krijgt een degelijk statuut met doorgroeimogelijkheden en met talrijke extralegale voordelen.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae en vermelding van de vacature vóór 30 april 2020 naar UZ Leuven, Algemene Directie, Herestraat 49, 3000 Leuven t.a.v. de hoofdarts, prof. dr. Gert Van Assche of via gert.vanassche@uzleuven.be en naar prof. dr. Raymond Oyen, diensthoofd Radiologie of via raymond.oyen@uzleuven.be

Voor meer informatie omtrent de vacature kan u contact opnemen met prof. dr. Raymond. Oyen, diensthoofd Radiologie (+32 16 343 770 - raymond.oyen@uzleuven.be).

jobs.uzleuven.be