Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:
De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als cardioloog met bijzondere interesse in de algemene klinische cardiologie met focus op dagelijkse zorg
 • in samenwerking met de stafleden cardiologie en de artsen-specialisten in opleiding instaan voor de dagelijkse zorg van de gehospitaliseerde patiënten op de dienst cardiologie (hartbewaking, hospitalisatie en kortverblijf) tijdens de weekdagen
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor consulten op andere afdelingen (onder andere, maar niet uitsluitend spoedopname, intensieve zorgen en geriatrie)
 • op een zelfstandige manier transthoracale en transoesophagale echocardiografieën verrichten, uitlezingen van PM, ICD, CRT toestellen interpreteren ondersteunen van de poliklinische activiteiten deelname aan het wachtsysteem is niet vereist

Aanbod:
Voltijdse betrekking van tijdelijk aangenomen artsspecialist in de dienst cardiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan Brugge, met optie tot vaste aanstelling als arts-specialist.

Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 10 december 2021 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Extra info:
Bij dr. Rene Tavernier, arts-diensthoofd cardiologie, via rene.tavernier@azsintjan.be