Uw functie:
Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar twee à drie enthousiaste arts-specialisten in de dienst gynaecologie voor de campus Henri Serruys Oostende.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

De kandidaat moet erkend zijn als arts-specialist in de gynaecologie.

Aanbod:

 • Voltijdse betrekking voor twee à drie arts-specialisten in de dienst gynaecologie op de campus Henri Serruys.
 • Een aangename werkomgeving met een gemotiveerde equipe. 

Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, secretariaat dr. Ludo Marcelis, medisch directeur campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: Dorine.Lauwereyns@azsintjan.be

Extra info:
Bij dr. Veerle Depauw, diensthoofd gynaecologie campus H. Serruys op het nummer 059 55 54 24 of via e-mail Veerle.Depauw@azsintjan.be