Functie: Als lid van het directiecomité geeft u mee vorm aan de missie en de visie van het ziekenhuis. U neemt de organisatie en coördinatie van de medische activiteiten voor uw rekening in duo-leiderschap met de directeur Zorg met bijzondere aandacht voor kwaliteit en samenwerking. U bent verbindend en neemt initiatieven om de ziekenhuisartsen te ondersteunen en te engageren in de gehele werking van het ziekenhuis. U werkt mee aan de uitbouw van het ziekenhuisnetwerk Plexus en de verdere uitbouw van de transmurale zorg naar de eerstelijnszone. U realiseert samen met alle belanghebbenden het regionaal zorgstrategisch plan (van Plexus). U ontwikkelt een duidelijke visie op de gezondheidszorg en denkt mee op strategisch niveau. U bent nauw betrokken bij de verdere voorbereidingen en realisatie van het nieuwbouwziekenhuis. U rapporteert aan de algemeen directeur.

Profiel: U bent doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts. Bijkomende specialisatie en/of ervaring in de klinische praktijk van een ziekenhuis is een pluspunt. U hebt ervaring in een leidinggevende functie zoals diensthoofd of als lid van de medische raad. U genoot een bijkomende opleiding in ziekenhuismanagement of bent bereid om die te volgen. Dankzij uw uitstekende communicatieve vaardigheden realiseert u doelgerichte samenwerking, zowel intern als extern. U treedt daadkrachtig en onafhankelijk op. U hakt knopen door met diplomatie en objectieve argumentatie. U werkt 80% à 100% als hoofdarts.

Aanbod: U krijgt de kans om uw stempel te drukken en sturing te geven aan het medisch beleid en de VÏP-missie van een ziekenhuis in volle ontwikkeling. U krijgt een aantrekkelijk en competitief verloningspakket in functie van uw verantwoordelijkheid en ervaring.

Interesse? Stuur uw motivatiebrief en cv voor 20/11/2022 naar: RZ Heilig Hart Tienen, t.a.v. dr. Hans Struyven (016 80 95 87), algemeen directeur, en Nancy Vansteenkiste, voorzitter raad van bestuur,
Kliniekstraat 45, 3300 Tienen of via e-mail naar hans.struyven@rztienen.be en nancy.
vansteenkiste@rztienen.be

Meer info op www.rztienen.be/vacatures