De Kliniek Sint-Jan te Brussel is op zoek naar een arts (m/v) voor de functie van Medisch directeur/Hoofdarts voor haar drie sites (548 erkende bedden, verdeeld over de sites Kruidtuin in Brussel-Stad, Middaglijn in Sint-Joost-ten-Node en Leopold I in Jette).

De Medisch Directeur:

 • is verantwoordelijk voor de goede werking van het medisch departement en neemt de taken waar die zijn opgedragen aan de hoofdarts zoals bepaald in het koninklijk besluit van 5 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1987 tot uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen;
 • vertegenwoordigt de medische directie en het medisch korps in het Directiecomité in een geest van samenwerking en werkt bijgevolg in harmonie met de andere leden van het Directiecomité;
 • voert zijn opdracht uit in nauwe samenwerking met de Medische Raad en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur;
 • onderschrijft en deelt de institutionele waarden (respect, kwaliteit, inclusiviteit).

Naast deze wettelijke opdrachten is de Medisch Directeur ook verantwoordelijk voor de implementatie van het medische aspect van het strategisch plan van het ziekenhuis:

 • hij coördineert de programmering en de aanwerving van artsen voor zowel de hospitalisatie als de poliklinieken;
 • hij vertegenwoordigt de kliniek op medisch en wetenschappelijk niveau;
 • hij staat in voor de wetenschappelijke en medische promotie van zorg met hoge toegevoegde waarde als kernactiviteit van de kliniek;
 • hij neemt, samen met de Algemeen Directeur, deel aan de voorbereiding van de toenadering en samenwerkingsverbanden met andere zorgstructuren in het kader van het strategisch plan.

Profiel:

 • arts-specialist
 • voltijds aanwezig in het ziekenhuis (minimum 8 halve dagen per week);
 • tweetalig Nederlands-Frans, kennis van het Engels is een pluspunt;
 • managementervaring in de gezondheidssector en in teambeheer zijn onontbeerlijk;
 • leiderschap, luistervaardigheid en overlegvaardigheid met confraters, collega's en medewerkers;
 • bekwaamheid op het vlak van projectbeheer is een pluspunt;
 • ervaring in de medische ziekenhuispraktijk;
 • theoretische achtergrond of ervaring met de “kwaliteits”-aanpak zijn wenselijk.

Gelieve uw motivatiebrief en CV te zenden, ten laatste op 31/05/22 aan dhr. Peter Degadt, Vicevoorzitter Raad van Bestuur, Kliniek Sint-Jan, Kruidtuinlaan 32 te 1000 Brussel, of dhr. Alexandre Deschuymere, Algemeen Directeur a.i. of via e-mail: adeschuymere@clstjean.be, tel. 02/221.90.01.