Topreferent zijn in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek, dat zijn de 3 hoofdopdrachten van UZ Leuven. In België en Europa spelen we een toonaangevende rol die we willen behouden en verder uitbouwen. Daartoe bundelen bijna 10 000 gedreven medewerkers elke dag hun expertise. UZ Leuven behaalde als eerste Belgische ziekenhuis het internationale JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Momenteel hebben we een interessante opportuniteit voor een:

Medisch staflid palliatieve zorg – Palliatief Support Team – Palliatieve Eenheid 50%

Situering:

Het Palliatief Support Team (PST) en de Palliatieve Zorg Eenheid (PZE) binnen UZ Leuven zoeken in het kader van een uitbreiding van het artsenmandaat één arts-staflid voor een 50% tewerkstelling. U staat mee in voor de medische supervisie van het PST en de PZE, het ondersteunen van de teamontwikkeling in het PST en de PZE, de ontwikkelingen binnen de palliatieve referentiegroepen binnen UZ Leuven, het wetenschappelijk onderzoek binnen palliatieve zorg, de opleiding en sensibilisering rond palliatieve zorg binnen en buiten UZ Leuven.

Uw functie:

 • U staat in voor de klinische zorg binnen het Palliatief Support Team:
  • Coachen van andere UZ Leuven-teams in de palliatieve zorg op hun afdeling, o.a. op het vlak van vroegtijdige zorgplanning, pijn– en symptoomcontrole, psychosociale en spirituele begeleiding van patiënt en familie,levenseindebeslissingen
  • Opleiden van ASO’s
 • U staat ook in voor de klinische zorg binnen de Palliatieve Zorg Eenheid:
  • Supervisie van de patiëntenzorg
  • Opleiden van ASO’s
 • Een deel van uw opdracht omvat ook wetenschappelijk onderzoek in palliatieve zorg.
 • U staat in voor opleiding en onderwijs.
 • Sensibilisering via netwerking en belangenbehartiging van palliatieve zorg binnen UZ, op Belgisch en Europees niveau, is ook een deel van uw takenpakket.

Wat wij vragen:

 • U behaalde een erkend diploma in België/Europese Unie als arts-specialist.
 • U bezit een PhD of u behaalt binnen strikte afspraken een PhD in de komende jaren.
 • U heeft bewezen ervaring in wetenschappelijk onderzoek en u wilt een actieve bijdrage leveren aan lokale, nationale en internationale projecten voor onderzoek in palliatieve zorg.
 • Klinische ervaring binnen het domein van palliatieve zorg strekt tot aanbeveling.
 • U bent bereid om opleidingen te geven aan artsen en andere zorgverleners over verschillende aspecten van palliatieve zorg, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.
 • U weet binnen de klinische zorg kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken.
 • In interdisciplinaire samenwerking bouwt u constructieve relaties uit en u heeft sterke communi catieve vaardigheden op het vlak van overleg en informatiedoorstroming.
 • Op het vlak van people management bent u in staat om medewerkers aan te sturen, te inspireren en te stimuleren in hun ontwikkeling.

Wat wij u bieden:

 • Een uitdagende functie in een boeiende en complexe ziekenhuisorganisatie met veel verantwoor delijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.
 • Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen.

Interesse?
Mail uw sollicitatiebrief met curriculum vitae en vermelding van het vacaturenummer 1851 vóór 31 maart 2020 naar UZ Leuven, Algemene Directie, Herestraat 49, 3000 Leuven t.a.v. de hoofdarts, prof. dr. Gert Van Assche of via gert.vanassche@uzleuven.be en naar johan.menten@uzleuven.be.

Voor meer informatie omtrent de vacature kan u contact opnemen met prof. dr. Johan Menten via tel. 016 34 69 06.

jobs.uzleuven.be