Bedrijfsvoorstelling
Waarom kiezen voor het AZ Jan Palfijn? Omdat wij een vernieuwd ziekenhuis zijn en een sterke regionale speler. 1100 medewerkers en 145 artsen geven dagelijks het beste van zichzelf. Er is een vast zorgaanbod maar we investeren ook in welbepaalde specialismen en disciplines. Bovendien krijg je de mogelijkheid om te werken in een moderne en volledig nieuwe omgeving. We hebben alles in huis om onze patiënten te kunnen omringen met de beste, meest kwalitatieve zorg.

Spoeddienst
Op onze spoedgevallen ontvangen we ongeveer 22.000 patiënten per jaar. Spoedartsen en spoedverpleegkundigen zorgen er samen voor een kwaliteitsvolle opvang van de patiënten die zich aanbieden.
De dienst staat mee ingeschakeld in het 112-systeem (ziekenwagen, MUG, PIT).

Functie

  • Je neemt deel aan de dagelijkse werking van de dienst (dagdiensten, nachtdiensten en weekenddiensten), inclusief MUG permanentie.
  • Onze spoedgevallendienst is een erkende stageplaats voor HAIO’s. Interesse in het organisatorische aspect van de dienst met verder optimaliseren van processen en inzet voor het opleiden van toekomstige huisartsen worden bijzonder gewaardeerd.

Profiel

  • Je bent specialist in de urgentiegeneeskunde of acute geneeskunde, of je hebt de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde.
  • Ouderejaars assistenten of collega’s die nog een BBT wensen te behalen kunnen zich eveneens kandidaat stellen.
  • Je bent sterk in samenwerken met zowel het medisch team als met de verpleegkundige en paramedische teams.
  • Je hebt een patiëntgerichte attitude en kan daarin de verwachtingen van zowel interne als externe partners op een correcte manier benaderen.
    Onmiddellijke indiensttreding mogelijk.
  • Deeltijdse of voltijdse betrekking bespreekbaar.

We bieden een overeenkomst voor een zelfstandige specialist aan.

Bijkomende informatie
Voor meer informatie of bij vragen kan u terecht bij het medisch diensthoofd dr. Elke Rimbaut

Richt uw sollicitatie met Curriculum vitae aan dhr. Balthazar Tom, bestuurder directeur en aan dhr. Baelde Nick, hoofdgeneesheer

> Solliciteer