De FOD Volksgezondheid zoekt 4 artsen-inspecteurs voor Medex (m/v/x)

Wil je je inzetten voor de publieke sector en zijn medische expertises je ding? Medex biedt je een gevarieerde en boeiende job vol uitdaging aan, met veel autonomie en flexibiliteit. Je wordt ondersteund door een administratieve en paramedische ploeg.

Er zijn plaatsen in de medische centra van Antwerpen, Brugge, Brussel en Hasselt

  • Je voert medische onderzoeken uit omtrent arbeidsongeschiktheid (in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde pensionering, afwezigheid wegens ziekte) alsook omtrent de medische geschiktheid van kandidaat-autobestuurders en -piloten en dit conform de vigerende wetgevingen, reglementeringen en richtlijnen.
  • Je verdedigt de genomen beslissingen bij een juridisch expert in geval van beroep.
  • Je vertegenwoordigt de dienst teneinde deskundig advies te verlenen aan de vragende instanties.

Sla je carrière een andere richting in, met een evenwichtigere balans tussen werk en privé. Kies voor de FOD Volksgezondheid!

Je kan tot en met 12 juni solliciteren