Arts-specialist in de Neurologie
met bijzondere bekwaming in neurofysiologie

ZNA zoekt voor haar sites ZNA Jan Palfijn en ZNA STER (Stuivenberg/Cadix/Sint-Erasmus) 1 of 2 arts(en)-specialist in de neurologie met bijzondere bekwaming in de neurofysiologie en in een voltijdse of halftijdse tewerkstelling. Je bent werkzaam in een dienst van 4 full time neurologen, met een zeer performant uitgebouwd wachtsysteem zonder inslaap. De bedoeling is om op termijn uit te breiden naar een dienst van 6 neurologen.

Geïnteresseerd?
Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden.
Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je kan je kandidatuur met CV, referenties en diploma (met vermelding van het vacaturenummer) richten aan: Niels Vrijsen, HR medewerker Rekrutering, via email: niels.vrijsen@zna.be

Info over de wervingsprocedure?
Contacteer Niels Vrijsen, HR Rekrutering, op 03 234 40 28.

Meer weten over de functie?
Contacteer Dr. Werner Verslegers, medisch diensthoofd ZNA Jan Palfijn,
telefoonnummer: + 32 3 640 28 71 of email: werner.verslegers@zna.be of Dr. Dirk Nuytten , medisch diensthoofd ZNA STER , 0495 226 267 of email: dirk.nuytten@zna.be