Topreferent zijn in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek, dat zijn de 3 hoofdopdrachten van UZ Leuven. In België en Europa spelen we een toonaangevende rol die we willen behouden en verder uitbouwen. Daartoe bundelen bijna 10.000 gedreven medewerkers elke dag hun expertise. UZ Leuven behaalde als eerste Belgische ziekenhuis het internationale JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Momenteel hebben we een interessante opportuniteit voor een:

Medisch staflid gynaecologie-verloskunde
Afdeling Gynaecologische Oncologie en Senologie

 

Situering:

De dienst Verloskunde-Gynaecologie is een tertiair centrum voor Gynaecologie en Verloskunde en de volledige opleiding van 25 assistenten in de Gynaecologie-Verloskunde. Verder heeft de dienst een officiële erkenning in Europa (EBCOG/ESGO) voor de opleiding Gynaecologie-Verloskunde en voor de subspecialisatie Gynaecologische Oncologie en Senologie.

De Afdeling Senologie/Gynaecologische Oncologie behandelt meer dan 800 patiënten met een nieuwe diagnose van genitale gynaecologische of senologische maligne tumoren per jaar en meer dan bijkomende 600 patiënten per jaar met een recidief van één van deze tumoren die primair in een ander ziekenhuis behandeld werden. De afdeling is verantwoordelijk voor zowel de chirurgische als medicamenteuze behandeling van deze patiënten.

Per jaar worden meer dan 75 peer reviewed Pub-Med gerefereerde artikels gepubliceerd door de afdeling. Vanaf 1 oktober 2020 hebben wij een opportuniteit voor een medisch staflid gynaecologie-verloskunde voor de afdeling gynaecologische oncologie en senologie.

Uw functie:

  • De functie steunt op drie pijlers:

- klinische zorg: u wordt ingeschakeld in de Afdeling Gynaecologische
  Oncologie/Senologie en krijgt een veelzijdig programma. De inschakeling op           senologie en op pelviene gynaecologische oncologie is bespreekbaar.
- klinisch wetenschappelijk onderzoek: u heeft interesse in wetenschappelijk
  onderzoek en wil hiertoe een actieve bijdrage leveren.
- opleiding en onderwijs: u bent bereid opleiding te geven aan studenten 
  geneeskunde en assistenten in de verloskunde-gynaecologie, desgevallend ook
  aan doctoraatsstudenten.

  • Weet binnen de klinische zorg kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken.
  • In een positieve geest van interdisciplinaire samenwerking bouwt u constructieve relaties uit en toont u sterke communicatieve vaardigheden op het vlak van overleg, informatiedoorstroming en conflicthantering.
  • Op het vlak van people management bent u in staat om – in de toekomst – medewerkers aan te sturen, te inspireren en continu te ontwikkelen of bent u bereid deze competenties te ontwikkelen.

Wat wij vragen:

  • U behaalde een erkend diploma in België/Europese Unie als arts en specialist in de Gynaecologie – Verloskunde.

Wat wij u bieden:

  • Een uitdagende functie in een boeiende en complexe ziekenhuisorganisatie met veel verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.
  • Het niveau van benoeming en de aard van het contract (resident/supervisor/adjunct-kliniekhoofd/kliniekhoofd) zullen geëvalueerd worden op basis van klinische expertise, anciënniteit en curriculum vitae. Vroegere publicaties, thesis, bijkomende opleiding/ervaring in de senologie en/of pelviene gynaecologische oncologie, bewijs van leidinggevende capaciteiten, les- en leeropdrachten gelden hierbij als bijkomend evaluatie-instrument.
  • Academische benoeming is mogelijk na het afl eggen van een doctoraatsthesis. Een vaste benoeming bij aanvang is mogelijk in functie van de vroegere ervaring.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 1 mei 2020 naar UZ Leuven, t.a.v. de hoofdarts, prof. dr. G. Van Assche, Herestraat 49, 3000 Leuven of via e-mail naar gert.vanassche@uzleuven.be en naar prof. dr. Ignace Vergote, medisch diensthoofd gynaecologie-verloskunde via ignace.vergote@uzleuven.be

Voor bijkomende informatie kan u ook terecht bij prof. dr. Ignace Vergote via 016 34 51 30 of bij prof. dr. Patrick Neven, afdelingshoofd gynaecologische oncologie via 016 34 51 29.